BIP Gliwicki Klub Sportowy "Piast" SA

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1)     Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),  

2)     Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),  

3)     Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), 

4)     Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),

5)     Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),            

6)     Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),         

7)     Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),            

8)     Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),

9)     Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),

10)   Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A), 

11)   Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B),             

12)   Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),

13)   Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),

14)   Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),       

15)   Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),

16)   Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),   

17)   Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),   

18)   Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),

19)   Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z), 

20)   Działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z),       

21)   Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),            

22)   Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),

23)   Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),     

24)   Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z).

Podmiot udostępniający informacje: BIP Gliwicki Klub Sportowy "Piast" SA Data stworzenia : 2013-09-23 08:00 Autor : Data publikacji : 2013-09-23 08:00 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-09 12:39 Osoba modyfikująca :