BIP Gliwicki Klub Sportowy "Piast" SA

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.380.000,00 zł (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Kapitał zakładowy dzieli się na 638.000 (sześćset trzydzieści osiem tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 638000 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda oraz 300.000 (trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 000001 do 300000 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.

Podmiot udostępniający informacje: BIP Gliwicki Klub Sportowy "Piast" SA Data stworzenia : 2013-09-23 08:00 Autor : Data publikacji : 2013-09-23 08:00 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2023-09-15 09:31 Osoba modyfikująca : nick