BIP Gliwicki Klub Sportowy "Piast" SA

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna lub brak wskazania szczególnie istotnego interesu publicznego w odniesieniu do informacji publicznej przetworzonej). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16, ust. 2, pkt 1).

 

Dostęp do informacji nieogłoszonych

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Gliwickiego Klubu Sportowego "Piast" SA, należy wypełnić wniosek, który można dostarczyć do sekretariatu Gliwickiego Klubu Sportowego "Piast" SA osobiście, wysłać e-mailem na adres 
piast@piast-gliwice.eu.


Wniosek

  • Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.

  • Wypełnienie danych osobowych we wniosku nie jest konieczne, jednakże w niektórych przypadkach może być niezbędne dla ostatecznego załatwienia wniosku poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

 

Podmiot udostępniający informacje: BIP Gliwicki Klub Sportowy "Piast" SA Data stworzenia : 2014-04-02 14:37 Autor : Data publikacji : 2014-04-02 14:37 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2023-09-15 09:30 Osoba modyfikująca : nick