BIP Gliwicki Klub Sportowy "Piast" SA

PN/UZP/02/2018 Przewóz zawodników, sztabu szkoleniowego oraz grup młodzieżowych Gliwickiego Klubu Sportowego "Piast" S.A. w Gliwicach przy ul. Okrzei 20 od 1 marca 2018 do 29 lutego 2020 roku

 

- Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w UZP

- SIWZ
-  ZAŁĄCZNIK NR 1.1- Oferta - Zadanie Nr 1
- ZAŁĄCZNIK NR 1.2- Oferta - Zadanie Nr 2
- ZAŁĄCZNIK NR 2.1 - Oświadczenia - Zadanie Nr 1
- ZAŁĄCZNIK NR 2.2 - Oświadczenia - Zadanie Nr 2
- ZAŁĄCZNIK NR 3.1 - Oświadczenie o grupie kapitałowej - Zadanie Nr 1
- ZAŁĄCZNIK NR 3.2 - Oświadczenie o grupie kapitałowej - Zadanie Nr 2
- ZAŁĄCZNIK NR 4.1 - Wykaz usług - Zadanie Nr 1
- ZAŁĄCZNIK NR 4.2 - Wykaz usług - Zadanie Nr 2
- ZAŁACZNIK NR 5.1 - Wzór umowy - Zadanie Nr 1
- ZAŁACZNIK NR 5.2 - Wzór umowy - Zadanie Nr 2
- ZAŁĄCZNIK NR 6.1 - Wykaz pojazdów - Zadanie Nr 1
- ZAŁĄCZNIK NR 6.2 - Wykaz pojazdów - Zadanie Nr 2
- ZAŁĄCZNIK NR 7.1 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego - Zadanie Nr 1
- ZAŁĄCZNIK NR 7.2 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego - Zadanie Nr 2
- ZAŁĄCZNIK NR 8.1 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - Zadanie nr 1
- ZAŁĄCZNIK NR 8.2 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - Zadanie nr 2
- ZAŁĄCZNIK NR 9.1 - Oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa - Zadanie nr 1
- ZAŁĄCZNIK NR 9.2 - Oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa - Zadanie nr 2

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowanego w UZP​

- Zestawienie ofert zadanie nr 1

- Zestawienie ofert zadanie nr 2

 

- Powiadomienie o wyborze oferty zadanie nr 2

- Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu: zadanie nr 1

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Podmiot udostępniający informacje: BIP Gliwicki Klub Sportowy "Piast" SA Data stworzenia : 2018-02-15 10:38 Autor : Data publikacji : 2018-02-15 10:38 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2022-06-01 11:36 Osoba modyfikująca :