BIP Gliwicki Klub Sportowy "Piast" SA

Zgodnie z kryterium finansowym F01 podręcznika licencyjnego PZPN spółka udostępnia sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy:

Zgodnie z wymogiem kryterium finansowego F01 podręcznika licencyjnego PZPN spółka na wynagrodzenia pośrednikom transakcyjnym w ostatnim roku obrotowym wypłaciła w wysokości.