BIP Gliwicki Klub Sportowy "Piast" SA

USP/01/2018 Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia podczas imprez masowych organizowanych przez Gliwicki Klub Sportowy "Piast" S.A. na stadionie przy ul. Okrzei 20 w okresie od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2020 roku

- Ogłoszenie/Zaproszenie do składania ofert
- Formularz ofertowy wraz z załącznikami w wordzie
- Projekt umowy

- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania