BIP Gliwicki Klub Sportowy "Piast" SA

USP/01/01/2019 Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Gliwickiego Klubu Sportowego „PIAST” SA w Gliwicach

1. Formularz ofertowy w Wordzie.

2. Istotne postanowienia umowy.

3. Ogłoszenie.

4. Zbiorcze zestawienie ofert.

5. Powiadomienie o wyborze oferty.