BIP Gliwicki Klub Sportowy "Piast" SA

USP/02/2018 Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia podczas imprez masowych organizowanych przez Gliwicki Klub Sportowy "Piast" S.A. na stadionie przy ul. Okrzei 20 w okresie od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku.

- Ogłoszenie/Zaproszenie do składania ofert

- Formularz Ofertowy wraz załącznikami w wordzie

- Projekt umowy

- Zestawienie ofert

- Powiadomienie o wyborze oferty