BIP Gliwicki Klub Sportowy "Piast" SA

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.380.000,00 zł (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 638000 (sześćset trzydzieści osiem tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 638000 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda oraz 300000 (trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 000001 do 300000 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.

Data stworzenia : 2013-09-23 08:00 Autor : damian.jedrasik Data publikacji : 2013-09-23 08:00 Osoba udostępniająca na stronie : damian.jedrasik Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-08 12:39 Osoba modyfikująca : damian.jedrasik
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz